Thực phẩm độc tràn lan Trong khi tình hình an toàn vệ sinh thực phẩm luôn nóng bỏng và gây bức xúc trong dư luận xã hội thì đội ngũ thanh tra an toàn vệ sinh thực phẩm hầu như không để lại một dấu ấn gì trên “mặt trận chống độc chất trong thực phẩm”. Lý do là lực lượng này quá mỏng về số lượng, quá yếu về chất lượng, chưa được đầu tư tương xứng với nhiệm vụ và tầm quan trọng. 8 triệu dân, chỉ có 4 thanh tra thực phẩm! Đây là câu chuyện thực tế tại một trong những Chi tiết >>